Dear our Customers,

Happy Tet !!! wishing you peace, love, and joy this holiday season and through 2018 We close from 15th  Feb ( 12pm ) opening on 21th Feb, 2018 Thank you for your supporting us !!

 Tìm chúng tôi
31Q, Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Liên hệ
Điện thoại: 028 38241896 HotlineGọi nhanh: +84 937309077
Liên hệ trực tuyến
Skype: qspaandsalon Yahoo: qspaandsalon Email: qspaandsalon@gmail.com